Polityka Prywatności - produkty personalizowane

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są zbierane, wykorzystywane i chronione w kontekście aplikacji przeznaczonej do przesyłania plików z serwera FTP na Google Drive, działającej w Google Cloud w celu realizacji zamówień z personalizacją. Aplikacja jest używana wyłącznie przez firmę wewnętrznie i nie jest dostępna dla użytkowników zewnętrznych.

2. Zbierane Informacje

Aplikacja nie zbiera żadnych danych osobowych od użytkowników zewnętrznych. Wszystkie operacje i dane są zarządzane wewnętrznie przez nasz zespół IT.

3. Wykorzystywanie Danych

Dane przesyłane za pomocą aplikacji są wykorzystywane wyłącznie w celu transferu plików z serwera FTP na Google Drive. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu.

4. Bezpieczeństwo Danych

Ochrona danych jest dla nas priorytetem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

5. Dostęp i Kontrola Danych

Ponieważ aplikacja jest wykorzystywana wyłącznie wewnętrznie, dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy. Wszelkie operacje są monitorowane i kontrolowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa.

6. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie wewnętrznej i będą obowiązywać od momentu ich publikacji.

7. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z naszym zespołem IT pod adresem: it@koszulkowy.pl.